Zaman yoktu madde zamanı oluşturdu

Zaman yoktu madde zamanı oluşturdu

 

 

 

Kütle çekim kuvveti, zamanı oluşturuyor ise peki uzay zamanda, zaman durmaksızın ileriye doğru nasıl akıyor… BULDUM……. evrenin yaradılışında en küçük atom altı parçacıklardan sicimler durmaksızın ileriye doğru hareket ederler, bu hareketler evreni genişletirken kütle çekimin oluşturur, kütle çekimi de zamanı oluşturur… Verin kardeşim nobeli… Ne oluyor bana töbe töbee ….

 

Evrenin bir başlangıcı olduğu var sayılıyor bu varsayımda tüm bilim insanlarının ortak görüşü büyük patlama.. bu teoriye hiçlik varken atomlar oluştu atomlar içinde durmaksızın hareket eden elektronlar ve bu elektronları hareket ettirin quarklar ve altı sicimler… zaman yoktu madde zamanı oluşturdu…   Zaman madde olmadan ölçülemez  diyor ve olayı noktalıyoruz.