Veri Nedir ? ( Bilişsel anlamlandırma )

Veri Nedir ? ( Bilişsel anlamlandırma )

Veri hayatın her alanında olan ve bazen fark ettiğimiz ama % 90 oranında fark etmediğimiz her şey tarafından üretilen her şeydir.  ( Bak yine gitti dayandı her şeyin teorisine 🙂 )

 

Verinin tanımlanabilmesi için  kayıt edilmesi gerekmektedir.  Kayıt edilen her şey veri iken edilmeyen her şey ise hiç’ tir  ( Aslında hiç her şeydir,  ama  başka konuda ele alınmalı ( Algımız dışında olan veri evrenin bir yerlerinde bekleyen ve bizim algımız dışında olan  frekanslar şeklinde depolanır. ))

 

İşte bu anlamda veriye veri diyebilmemiz için  veriyi gözlemlememiz,   hissetmemiz veya  duymamız gerekmektedir,  bu bilinçsel işlemleri her defasında aynı oranlarda  tekrar edebiliyor isek bu her şey artık VERİ olmuş demektir.

 

Örnekler isek :  Gelişi güzel çalınan  bir flütten çıkan sesler  kayıt edilmemiş verilerdir.   Bu verilerin bir kayıt ünitesi ile kayıt edilmesi ile veri ham veri oluşmuştur.   Kayıt edilmiş olan bu değişik frekanslardaki seslerin ayrıştırılması ( ayrıştırma için karşılaştırma , karşılaştırma için tekrar etme gerekli ) bu ayrıştırma sonrası  düzenlenmesi ile düzenlenmiş  veri ortaya çıkar ( Enformasyon ) .  Düzenlenmiş verinin notalar ile  eşitlenmesi veya ifade edilmesine ise enformasyon diyoruz.

İşlenen ve sınıflandırılmış  veri,  bilinç den bir diğer bilinç ‘e  aktarılabiliyor duruma getirilmiş ise  bu veriye de BİLGİ diyoruz.

Sonuç olarak kayıt edilen her şey veridir.  Kayıt edilmiş ve düzenlenmiş, anlamlandırılmış, sınıflandırılmış veriye enformasyon  ( enformasyon Türkçe karşılığı malumat  ) denir iken  geçirdiği analizler ( bir çok karşılaştırma  )   sonunda düşünüle bilen fikir yürütülebilen ve aktarıla bilen  her  enformasyona da BİLGİ deniliyor. ..     Veriden bilgiye doğru olan piramit’ in  yapısı aşağıda örneklendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Not :  Hiç bir iddiam yoktur.   Hipotez çıkarımlarımdan biridir.