Sicim Teorisine Tasavvufi Bakış

Her Şeyin Teorisi

Sicim Teorisine Tasavvufi Bakış

Sicim Kuramı, fiziğin temel modellerinden biridir. Yapı taşı olarak Standart modelde kullanılan boyutsuz noktalar yerine tek boyutlu uzanıma sahip sicimler kullanılmaktadır. Bu temel yaklaşım farklılığı, parçacıkları noktalar olarak tasvir eden modellerde karşılaşılan bazı problemlerden sakınılmasını sağlamaktadır.

 

 

Kuramdaki temel fikir, gerçekliğin esas bileşenlerinin rezonans frekanslarında titreşen ve Planck uzunluğunda olan (10-35 m civarı) sicimler olduğudur. Sicim teorisine göre evrendeki her madde tek bir şeyden oluşuyor: titreşen ince sicimler. Farklı rezonanslarda titreşen bu sicimler evrendeki her şeyi meydana getiriyor. Sicim kuramı, evren’i oluşturan en temel, bölünemeyecek kadar küçük bileşenlerinin nokta gibi parçacıklardan değil, titreşen minyatür keman tellerine benzeyen sonsuz küçük döngülerden oluştuğunu öne sürer.

 

“Sicim teorisi ” son 10 yılda sağlanan gelişmeler sonucunda önce “süper sicim teorisi” adını almıştır. Son 5 senede kaydedilen gelişmeler üzerine de “Her şeyin teorisi” olarak anılmaya başlanmıştır. Her şeyin teorisi demek atom altı parçacıklardan atomlara, kara deliklerden büyük patlamaya kadar her şeyi matematiksel olarak izah edebilen teoridir. Süper sicim teorisine göre de; doğa’da görülen atom altı parçacıklar, farklı gerilim altında, farklı frekansta titreşen ve farklı titreşmekten dolayı çevresinde farklı rezonans yaratan çok küçük sicimlerden ibarettir.

 

Sicimler, bir kemanın telleri gibi salınan, minicik iplikçiklerdi. Sicimler şimdiye kadar gözlenemedi; ancak, büyüklüğü matematiksel olarak hesaplanabiliyor: Bir sicimin bir atomun büyüklüğüne olan oranı, bir atomun bütün Güneş Sistemi’ne olan oranına eşit. Hawking, buradan yola çıkarak “kütle çekimin Kuantum teorisi”ni geliştirdi.

 

Madde, küçük sicimlerden/tellerden (strings) oluşmaktadır. Bu sicimler tıpkı bir keman teli ya da gitar teli gibi belli bir şekilde çekilirse belli bir frekans yaratılır, daha başka bir şeklide de başka frekanslar, başka notalar. Varlık, bu süper sicimlerin oluşturduğu küçük notalardan meydana gelmiştir ve fark ediyoruz ki; evren bir senfoni ve evrenin tüm fizik kanunları da bu süper sicimlerin/tellerin bir uyumudur.

 

 

İnsanoğlunda genelde olayları 1 veya 0; siyah ve beyaz şeklinde değerlendiren bir düşünce sistemi mevcuttur; griler yoktur. Kuantum fiziği, fotonun hem dalga hem parçacık olduğunu kanıtlayarak, bu mantığının atom altı parçacıklarda geçerli olmadığını göstermiştir. Evren aslında, sanki görünmeyen bir takım iplerle birbirine içten içe bağlı bir bütünlüktür. Burada her yapılan şey ve her türlü hareket, sistemin bütünü tarafından algılanır, hissedilir ve ona bir cevap verilir. Bir kelebeğin kanadını çırpmasından, bütün kâinatın haberdar olması gibidir. 

 

Bu teoriyi hemen hemen duymayan kimse yoktur, bir diğer adı ise “Her Şeyin Teorisi ” olarak geçmektedir.

 

Buraya kadar  bildiklerinizi fizikti sıra metafizik de lütfen  aşağıdaki yazıyı üçüncü gözünüzde canlandırınız.

 

Sicimlerin yapısında değişmeyen 4 ana kuvvet – Kütle çekim kuvveti,  Elektromanyetik Kuvvet, Güçlü Nükleer Kuvvet, Zayıf Nükleer Kuvvetlerdir.    Sicimler bu kuvvetler sayesinde, tüm evreni su misali sarar ve içine alır.   Sicimlerin  kusursuz oluşu da bu kuvvetler sayesindedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canlı cansız gördüğünüz, dokunduğunuz, duyduğunuz, hissettiğiniz her şey atomlardan meydana gelmektedir.   Bu atomlar  ( Hidrojen, Karbon, Galyum, Selenyum, Kalsiyum, Magnezyum…. vs vs ) ve atomlar atom altı parçacıklardan ve bu parçacıklar ise kuarklar.. sonrası ise sicimler vardır.

 

SİCİMLER  HER ŞEYİN GELDİĞİ SON ANLAM İFADE EDEN NOKTADIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜK BİLİM İNSANLARININ TİTREŞİM VE FREKANS HAKKINDAKİ SÖZLERİ

 

Albert Einstein  Her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur o gerçeklik size ait olur. Bundan başka bir yol yoktur. Bu felsefe değildir. Bu fiziktir.”

Nikola Tesla Eğer evrenin sırlarını keşfetmek istiyorsanız, evrenin enerji, frekans ve salınım (titreşim) boyutlarını öğrenmeniz

gerekir. ”

 

Power vs Force, David Hawkins  |  TEKLİK YASASI   |

 

Teklik yasası der ki evrendeki her şey bir bütündür. Everenin bir enerji alanı var ve biz bu alanın içindeyiz, bu alandan kopuk tek başımıza bir yerde değiliz. Evrendeki diğer bütün enerjilerle bir bütünüz. Evet bağımsız varlıklar olarak her birimiz varız ama bir bütünün parçasıyız. Hep beraber bir bütünün parçalarını oluşturuyoruz. Bedeninizi küçük bir mikrokozmos olarak düşünürseniz, burada farklı farklı özellikleri ve görevleri olan yüzlerce hücre çeşidi var. Ve bunlar bir araya gelerek mükemmel bir şekilde çalışan ir mekanizmayı oluşturuyolar, yani bedenimizi. İşte biz her birimiz de kainatın birer küçük hücresiyiz, ben, sen, ordaki ağaç, burdaki dağ, deniz…her şey.

 

ELEKTRONLARIN HABERLEŞMESİ  – İLETİŞİM NASIL OLUYOR ?  

Kuantum Dolanıklık Teorisi Nedir?

Dolanıklık teorisi evrende bulunan iki dolanık parçanın birbirlerine zıt şekillerinde eylemler sergilemesiyle ortaya çıkmış olan bir teori. “Kardeş” veya “bağlı” diyebileceğimiz bu iki farklı parçacık, birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar birisi saat yönünde döndüğü sırada diğeri saat yönünün tersi yönünde dönüyor. Bu gibi zıt eylemleri sürekli ve hiç durmadan gerçekleştiren parçacıkları konu alan teori, University of Vienna araştırmacıları tarafından oldukça ilginç bir deneyle kanıtlandı.

 

 

 Deney Nasıl Yapıldı?

Bağlı iki parçacığı birbirinden çok uzakta bulunan adalara taşıyan araştırmacılar, parçacıkları 143 kilometre ayırdılar. Bu ayrılmanın sebebi, parçacıkların birbirlerine yakın olduğu sırada birbirlerini etkileyebilecek olmalarıydı. Uzakta bulunan parçacıklar, dev dedektörler tarafından izlenilmeye ve eş zamanlı olarak bilgiler paylaşılmaya başlandı. Dedektörlerin ölçümlerine göre elde edilen veriler iki parçacığın uzaklık farketmeden birbirlerine zıt şekilde hareket ettiğini kanıtlıyordu. Bu teorinin kanıtlanmasıyla birlikte bilim adamları bağlı olan bu iki parçacığın arasındaki mesafenin sonucu 140 milyonda 1 oranında değiştirebileceğini belirtti.

 

Teoriye “Ürkütücü” Denmesinin Sebebi Ne?

Einstein’ın teoriye konu olan etki olayını tanımlamak için kullandığı “ürkütücü” kelimesi ise bu etki-tepki olayının evrenin bir ucundan diğer ucuna gerçekleşebilecek olmasıdır. Yani ışığın bile katetmek için milyar yıllara ihtiyaç duyduğu bu uzaklıkta eş zamanlı olarak gerçekleşebilen bu tepkiler, gerçekten bizler için oldukça ürkütücü.

 

İNSAN BEYNİ / KAİNAT  ( IŞIMA BEKLENİYOR )

 

 

Bu gördüğünüz sizin evrendeki tüm bağlantılarını desem ? Düşündüğünüz, yaptığınız,  yapacağınız,  bu yumağın etrafındaki kıllar.

Her şeyin teorisi olan sicim teorisi, aslında her şey demek ….

 

 

Tüm Evren ve içinde olan her şeyin temelinde sicimler bulunmaktadır.  Sicimler hiç durmadan titrerler ( Çeşitli frekanslarda )  bu titreşimler  zamanı oluşturur ve  zaman ile birlikte bizlerin sicimsel bilinçleri tarafından oluşturulan her türlü frekans tüm evrende  yayılır.

 

 

 

Örnekler ;

 

 

1 – Biri gerçekten  yürekten bir başkasını seviyor ise   ( Rezonans alanı; kalp merkezli olmak üzere yaklaşık 2,5 metre çaplı bir enerji alanıdır.  )  oluşturduğu bu enerji alanı  ( sicimlere yüklenen frekans  )  tüm evrende o an yayılır.     Artık sicimlerin oluşturduğu bu evrende  bu  frekansın için gerekli olan tüm çalışmalar başlatılmıştır.  Bu seçenek ile ilgili  sonsuz olasılık oluşturulur ve seçeneğin devamındaki seçenekler ile bu süreç devam eder gider.

 

 

2 – Diyelim ki  bir sokak çocuğun kalbini kırdın, ona bağırdın aşağıladın ve tokat attın.   Sicimsel Evren bu duruma anında bir tepki oluşturacak ve  tüm olumsuzluklar  seni bulmaya başlayacaktır.  Sokak çocuğu karşına yaradan tarafından çıkarıldı  bu  olay senin dünyevi sınav sorularından biri idi, soru soruldu ve seçeneği sen seçtin, seçtiğin yol  sonsuz seçenekler oluşturdu.

 

 

MATAMATİKSEL ÖRNEKLEME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİCİM YUMAĞI HİPOTEZ’ İM  DE  YUKARIDAKİ KONU ELE ALINMAKTADIR.