RACI Matrix

Nedir ve nasıl kullanılır..

RACI Matrix

Yapılacak çalışmalar için çıkarılan bir çok  liste ve takvim oluşturulur ancak bu çalışmanın ilerleyen süreçlerinde kim ne zaman ne yapacak neyi kime sunacak kime bilgi verecek ucu açık olan konular olarak kalır.    Bu sorunlar nedeni ile bir çok çalışma yapılırken çatışmalar ve karşılıklı atışmalar meydana gelebilir.

 

 

Hangi proje büyüklüğü olursa olsun, iş tanımları açıkça tanımlanmalıdır. İster 5 kişilik bir takım olun isterse uluslararası bir işbirliği olsun, herkes rolünü anlamalıdır:

 

Yukarıda bahsedilen sorunlar ile karşılaşmamak ve sorumluların net tanımlandığı çalışmalar ile işler çabucak ve sıkıntısız ilerleyecektir.

Öyle ise RACI MATRIX nedir nasıl kullanılır.

 

RACI İngilizce kelimesinin açılımı (Responsible, Accountable, Consultant, Informed)

 

Sorumlu (Responsible): Görevi yapan/gerçekleştiren kişidir. Her bir görevde en az 1 kişi R olabilir. Aşağıdaki sorulara cevap aranır bu rol için.

  • Bu işi kim yapacak?
  • Bu işe kim atandı?

Yönetici (Accountable): Görevi durdurabilen, devam ettirebilen ve son kararı verebilen kişidir. Her göreve sadece bir A atanabilir. Proje yöneticisi, evde anne, baba gibi roller örnek gösterilebilir. Aşağıdaki sorulara cevap aranır bu rol için.

  • Görev yanlış ilerlediğinde karar verici kim?
  • Görevi yöneten kişi kim?

Danışman (Consultant): Görev yapılmadan hemen önce bilgisine başvurulması gereken kişidir. Bu kişi yapılacak görevle ilgili yeterli bilgiye sahip kişidir. Bir görevde çok fazla C olmamalıdır. Aksi durumda çok sesli ortamlarda karar çıkma olasılığı düşüktür. Aşağıdaki sorulara cevap aranır bu rol için.

  • Görevin nasıl yapılacağı sürecinin nasıl işleyeceği konusunda en iyi pratiği kim söyleyebilir bana?
  • Görev ile ilgili paydaş kim?

Bilgilendirilen (Informed): Görev yapıldıktan sonra, görevin bittiği konusunda bilgilendirilen kişidir. sorumluluk alanında olan rol veya kişilere mail veya sms gibi yöntemlerle bilgi vermek en iyisidir. Aşağıdaki sorulara cevap aranır bu rol için.

  • Çalışmaları bu göreve bağlı olan biri var mı?
  • Görev ile ilgili herhangi bir güncellemede veya görev bitiminde kim haberdar olacak?